Gençlik Araştırmaları Dergisi Cilt: 12 Sayı: 32 (2024)

Yazar :

Kategori: SÜRELİ YAYINLAR
Gençlik Araştırmaları Dergisi

Adı : Gençlik Araştırmaları Dergisi Cilt: 12 Sayı: 32 (2024)

Dil : Türkçe

Sayfa Sayısı : 109

Online Oku İndir

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gençlik Araştırmaları Dergisi'nin 32. sayısı yayımlanmıştır.

Derginin 32. sayısında "Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite İle Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri: Adana Örneği", "Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma", "Çokkültürlü Kişilik Özellikleri ile Hoşgörü ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sosyoloji Bölümü Öğrencileri Örneği", "Gençlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ve Beğenilme Arzusunun Estetik Cerrahiyi Kabul Etme Üzerine Etkisi" ve "Kültürel Göstergeler Işığında Tofaş Araç Sahibi Gençler Üzerine Nitel Bir Araştırma" başlıklı makaleler yer almaktadır.

Gençlik Araştırmaları Dergisi özgün ve bilimsel çalışmalar için mecra olmayı, gençlikle ilgili nitelikli çalışmalar üretmeyi ve Türkiye'de gençlere yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı