Gençlik Araştırmaları Dergisi Cilt: 5 • Sayı: 13 (2017)

Yazar :

Kategori: Gençlik Araştırmaları Dergisi

Adı : Gençlik Araştırmaları Dergisi Cilt: 5 • Sayı: 13 (2017)

Online Oku İzle İndir

Periyot: 3 Sayı / Yıl
ISSN: 2147-8473

2013 yılından itibaren yayımlanan Gençlik Araştırmaları Dergisi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının akademik, hakemli dergisidir.

Gençlik Araştırmaları Dergisi’nde “gençlik” odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Dergide “gençlik” konusunu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede; (i) gençlerin eğitim yönelimlerini ve bilgilenme kaynaklarını ortaya koyan, (ii) gençlerin meslek edinme süreçlerine, iş piyasası içerisindeki konumlanışlarına ve ihtiyaçlarına odaklanan, (iii) gençlere yönelik psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik ve antropolojik içerikli sorunları tespit eden, çözüm arayışlarına katkı sunan, (iv) gençlerin kimlik oluşumlarını, boş zaman tercihlerini, suç yönelimlerini, sosyalleşme pratiklerini ve akran ilişkilerini irdeleyen vb. yazılara yer verilmektedir.

Gençlik Araştırmaları Dergisi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte gençliği; eğitim, sosyoloji, psikoloji, sağlık, hukuk, siyaset bilimi, sosyal politika, çalışma yaşamı, kültür, antropoloji, edebiyat, tarih, coğrafya ve kriminoloji alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

“Gençlik ve Katılımcılık” teması ile okuyucularına ulaşan derginin 13. sayısında, “İnternet ve Siyasal Katılım: Türkiye Gençliği Üzerinden Bir Değerlendirme”, “Değişen Bir Katılım Mekanizması Olarak Gençliğin Toplumsal Katılımı”, “Türkiye’de Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği” gibi çok çeşitli konulara ait makaleler yer alıyor.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı