Gençlik Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 • Sayı: 21 (2020)

Yazar :

Kategori: Gençlik Araştırmaları Dergisi

Adı : Gençlik Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 • Sayı: 21 (2020)

Dil : Türkçe-İngilizce

Sayfa Sayısı : 99

İndir

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gençlik Araştırmaları Dergisi’nin 21. sayısı yayımlandı.

Derginin 21. sayısında, “Gençlerde Rekreatif Spor Davranışı: Hazcı ve Faydacı Değer”, “Gençlik Liderlerinde Öz Liderlik Davranışlarının İş Doyum Düzeyine Etkisi” ve “Okuma Kültürü Üzerine Bir İnceleme: Öğretmen Adayları Örneği” gibi çeşitli konulara ait makaleler yer alıyor.

Gençlik Araştırmaları Dergisi, özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmayı, gençlikle ilgili nitelikli tartışmalar üretmeyi ve Türkiye’de gençlere yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Gençlik Araştırmaları Dergisi’nin 21. sayısı ve tüm sayılarına http://genclikarastirmalari.gsb.gov.tr İnternet adresi üzerinden ulaşılabilir.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı