Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları - page 32

28
Ara
Olimpiyatları
ÜLKEMİZE İLK ALTINMADALYA KAZANDIRAN
YORGO ALİBRANTİS
Modern olimpiyat oyunlarının 10. yıldönümünde
Yunanistan Olimpiyat Oyunları düzenlemişti (1906).
Baron Pierre de Coubertin’in de dahil olduğu
Olimpiyat komitesi bu fikri onaylamış, ancak adını “Ara
Olimpiyatları” olarak değiştirerek uygulamaya sunmuştu.
Komite, sporcuların ülkeleri veya bulundukları kent adına
katılabileceklerini bildirmişti.
Tatavla yani Kurtuluş Kulübü’nün sporcuları,
Yorgo ve Niko Alibrantis kardeşler Faik Bey’in
öğrencileriydi.
Yorgo,
spora
eğitimini
gördüğü
Galatasaray lisesinde başlamıştı. En başarılı olduğu dal
ipe tırmanmaydı. Kurtuluş Kulübü’ndeki başarıları ile
dikkati çekecek ve Atina’ya gitmesinden önce Mazhar Bey
tarafından çalıştırılacaktı.
Yorgo Albrantis müsabakalarda pek çok başarıya
ulaşmıştı. O yıllarda olimpiyatlarda büyük ilgi toplayan
bir spor türü olan, “iki elle ipe tırmanış müsabakası”nda
birinciliğe uzanarak altın madalya almıştı. 10 metre
üzerinden yapılan ipe tırmanma yarışını, 11.4 saniyede
tamamlamış ve bu dalda olimpiyat rekoru da kırmıştı.
İpe tırmanma yarışmasının olimpiyat oyunlarından
kaldırılması ile Yorgo Alibdantis’in olimpiyatta kırdığı
rekor tarihe geçecekti.
Ara Olimpiyatlarına Anadolu’yu 18 Rum, 1
Ermeni ve 1Musevi sporcu temsil etmişti. Yorgo ile birlikte
iki altın madalya da ülkemize gelecekti.
İstanbul’dan Konstantin Deveci, Celepoğlu,
Mihail Dericas ve Murmiris atletizm, Yorgo Alibrantis
jimnastik, Kritikes eskrim, Menelas Karuçeris güreş
dalında takım kurarak katılıyordu. Katılan bir başka
takım da İzmir Karması idi. Danimarka Karmasının
birinciliği kazandığı mücadelede, ikinciliği kazanan İzmir
Karmasında şu sporcular yer almıştı: “Edwin Chermaud,
Zare Kuyumciyan, Edwvard Giraud, Jaques Giraud, Henry
Jolly, Ferrey de la Fontaine, DonaldWihtall, AlfredWihtall,
Godfrey Wihtall, Herbert Wihthall ve Edwin Wihthall”
Yorgo Alibrantis - Niko Alibrantis
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...188
Powered by FlippingBook