Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları - page 40

36
Sporda
Kan Rengi
Sahalar boşalmış, siperler dolmuştu. Yokluk
korkulu bir fırtına gibi esiyordu. Formalardaki yamalar
büyüdükçe büyümüştü. Futbolcular formalarına redingot
titizliği içinde bakıyorlardı.
Takımlar sahaya çıktıkları zaman futbolcuları
aynı forma altında görmek mümkün değildi. Giderek bu
rengarenk formalar yerlerini fanilalara bırakacaktı.
Özetle bir futbol takımının potin ve formaya kadar
donatılması 90 altın lirayı gerektiriyordu. Savaşanlar kadar
savaşmayanlar da vardı.
Fenerbahçe’den 7 futbolcu alan Altınordu’lar
İstanbul’da askerlik yapıyorlardı. Çünkü Altınordu
Dahiliye Nazırı (sonradan sadrazam) Talat Paşa’nın
himayesindeydi. Yokluk yıllarına 4 Nisan 1918’de
Donanma Dergisi’nde yazdığı bir yazı ile ışık tutan Burhan
Felek, savaş yüzünden Fenerbahçe’de 2, Galatasaray’da 2,
Süleymaniye’de 3, Anadolu’da ise 1 eski futbolcu kaldığını,
cepheden döneceklerden de bir şey beklenemeyeceğini
belirtiyor.
Felek diyor ki:
“4 mevsim harp bizim futbol tarihimiz için pek
parlak sayfalar teşkil etmeyecektir.”
Burhan Felek
Osmanlı Dönemindeki
Donanma Dergisi
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...188
Powered by FlippingBook