Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları - page 140

136
Beden eğitimi ve spor Ermeni basınında da sürekli
yer almış, teşvik edici yazılar ve yayımlanan kitaplarla
spora yönelme teşvik edilmişti.
1886 yıllarında yayımlanan Doğu Gazetesinde de
beden eğitiminin önemini ilk belirten yayınlardan biridir:
“Eğitim ve eğitim alanları gerekiyor, bu alanlar okulların
ayrılmaz bir parçası olmalıydı. Yeni yetişen neslin, fiziki
ve sağlıklı yetişmesi için bu gerekliydi. Zaten 19. yüzyılın
sonunda Ermeni Birliği eğitim planı içine almıştı. Bu
çabalar ve uğraşlar neticesinde, beden eğitimi hakkında
yabancı dilden tercüme edilmiş kitaplar basılmaya
başlanmıştı. Bu tabi ki örnek teşkil etti. Bunlar Ermenice
isimli basılan kitaplardı. Beden eğitimi ve jimnastik
hareketleri hakkında öğretici yayınlardı.”
Bu alanda önemli bir başka çalışma da Vernel’in
“Okullarda Basit Jimnastik” isimli çalışmasıdır. Kitap
Garabet Panoysan tarafından çevrilmiş ve okurlara ve
okullara sunulmuştu.
Dr. Sreperi’nin “Aletsiz Jimnastik” kitabı da V.
Markaryan tarafından 1878 yılında çevrilen kitaplar
arasındaydı.
Ermeni gençlerinin spora alakası, başka yayınların
da çıkmasına neden olacaktı. Yeznik Kaçazuni’nin tercüme
ettiği L. Kyumlin’in “Ammenun Marmnamarz” yani
“Herkese Jimnastik” kitabını başka kitaplar izleyecekti.
Savarş Krisyan ve H.Hintliyan tarafından yazılan “Boy
SkaudYev İrGyeanki Nbadagı” yani “Boy Skaud veHayatın
Amacı”ydı. Varak Pokharyan’ın “Futboli Kirkı” (Futbolun
Kitabı) ve Arto Kalpakçıyan’ın “Marmnagrtutyun” (İdman)
diğer kitaplardı.
İstanbul Ermenilerinden Hagop Siruni sporun
jimnastik dalında yaptığı çalışmalar ile tanınmıştı. Onun
önerisi ile 1911 Şubatında Ermeni Jimnastik yayını ile ilgili
çalışmalar başlıyordu. Fransızların “La Culture Physique”
isimli 15 günde bir yayınlanan mecmua doğrultusunda
Savarş Krisyan öncülüğünde “Marmnamarz” yayın
hayatına başlayacaktı.
Savarş Krisyan eğitimini Fransa’nın önemli spor
okullarından Despone’de tamamlamış ve 1909 yılında
İstanbul’a dönmüştü. Çalışmalarının yanı sıra yazıları ile de
Ermeni gençlerini spora yönlendirecek veMarmnamarz da
spor dalında yayınlanan ilk dergiler arasında yer alacaktı.
Basında
Spora Bakış
Marmnamarz Dergisi
1...,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,...188
Powered by FlippingBook