TEMEL SORUNLARIYLA SPOR FELSEFESİ

Yazar : Attilla ERDEMLİ

Kategori: BASILI YAYINLAR

Adı : TEMEL SORUNLARIYLA SPOR FELSEFESİ

Yazar : Attilla ERDEMLİ

ISBN : 975-390-183-6

Dil : Türkçe

Sayfa Sayısı : 202

Eserde spor yapan insan ele alınmakta ve bu konuda ortaya çıkan farklı sorun alanlarına dikkat çekilmektedir. Yazar, hem spor üstüne, hem spor yapan insanüstüne, hem de spor felsefesi sorunları üstüne açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı