Etkili İnsan İlişkileri

Yazar : Barry L. REECE

Kategori: BASILI YAYINLAR

Adı : Etkili İnsan İlişkileri

Yazar : Barry L. REECE

“Etkili İnsan İlişkileri: Bireylerarası ve Örgütsel Uygulamalar” adlı eser Bakanlığımızca dilimize çevrilerek literatürümüze kazandırılmıştır. Günümüzde kişilerin başarılı olmasında insan ilişkileri becerisi önemli bir faktör haline gelmiştir. İnsan ilişkileri konusunda kişinin etkili bir şekilde kendisini geliştirmesi, hem özel yaşamında hem de kariyer planlamasında doğru adımlar atabilmesine katkı sağlayacaktır. Gündelik yaşamımızda ve kariyer planlamamızda bir rehber niteliği taşıyan bu eserde; kişisel gelişim ve kariyer başarısının anahtarı olan insan ilişkileri, kariyer başarısı için kendimizi tanıma, insan ilişkilerinin gelişimi konusunda kişisel stratejiler, stres ve çatışma yönetimi gibi konular ele alınmakta olup güncel araştırmalar ve örnekler sunulmaktadır. Ayrıca günümüzde iş dünyasındaki geniş çaplı zorluklarla başa çıkmak için ihtiyaç duyduğumuz içgörü, bilgi ve ilişki becerilerini kazanmamıza yardımcı olacaktır.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı