BİR ŞEHİR KURMAK

Yazar : AYNUR CAN & MAHMUT DOĞAN

Kategori: BASILI YAYINLAR

Adı : BİR ŞEHİR KURMAK

Yazar : AYNUR CAN & MAHMUT DOĞAN

ISBN : 605-524-582-5

Dil : Türkçe

Sayfa Sayısı : 165

Turgut Cansever'in 1997-1998 yıllarında verdiği "Şehir Yönetim Düşüncesi" seminerlerinden hareketle hazırlanan eserde Türkiye'de şehirleşme sürecinin meseleleri tartışılmakta, sorunların çözümüne dönük öneriler üzerinde durularak, yeni kurulacak şehirler için bir model ortaya konmaktadır.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı