Kardeşlik Hikayeleri

Yazar : Yazar

Kategori: Hikaye/Öykü

Adı : Kardeşlik Hikayeleri

Yazar : Yazar

ISBN : ISPN

Dil : Türkçe

Sayfa Sayısı : ..... sf

Dünyada hızlı değişim ve dönüşümün yaşandığı bu dönemde gençlerimizin duygu ve düşüncelerini çevresindeki olay ve olguları yorumlayarak etkili bir biçimde ortaya koyması ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşmasında anahtar rol oynayacaktır. Bir ifade aracı olarak yazı yazmak önemli bir sanattır. Yazıyı belirli bir yapıda hikayeleştirmek ise ayrı bir beceriyi gerektirir.

Eser, Türkiye genelinde düzenlenen bir yarışmada ilk 25 içerisinde yer alan hikayelerden oluşmaktadır. Gençlerimizin yazdıkları hikayelerde tarih bilincini, vatan sevgisini, tasavvuf kültürünü, mizah anlayışını, inancı, kardeşliği ve dostluğu anlatmaları hedeflenen amaca ulaşıldığının en önemli göstergesidir.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı