Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları - page 129

125
“Uzun boyu, usturaya vurulmuş saçları, basketbol
konusu açıldığında bir başka parlayan gözleri, Tokatlıyan
Oteli’ndeki bir baloya gider gibi düzgün ütülü kıyafetleriyle
dikkatleri çekerdi.”
Avedis Arzuman, Rupen Semerciyan’ı böyle
tanımlıyor. 1906 yılında dünyaya gelen Semerciyan,
basketbolunTürkiye’ye yerleşmesinde ve yaygınlaşmasında
önemli rol üstlenmiş öncülerden biriydi.
Halkevlerinin spora önem vermesiyle 1930’lu
yıllarda Beyoğlu Halkevi’ndeki karşılaşmalarda önce
sporcu, sonra eğitimci olarak yer alacaktı. Gönül verdiği
sporu Robert Kolej’indeki öğretmenliği sırasında
öğrencilerine de aşılamıştı.
1936 Olimpiyatlarına katılma kararı alındığında
oluşturulan Basketbol Milli Takımı Antrenörlüğü
için ilk akla gelen isimdi. Nisan ayı başında Beyoğlu
Halkevi ve YMCA Salonunda haftada 5 gün Feridun
Vasfi, Kamil,Naili ve Hayri (GS), Orhan, Cemal, Faruk
ve Şeref (Robert Kolej), Şakalak (Kurtuluş), Ben Habib
(İstanbulspor), Habip, Penso ve Ben Yakar (Barkhoba)
oluşan takımı çalıştırmıştı. Ancak bu çalışmalardan iyi bir
netice alınamayacağı düşüncesi ile geri alınacaktı.
Ancak 1936 Haziranı’nda Yunanistan ile yapılan
karşılaşmalar sonrasında olimpiyat kafilesine basketbol
takımının da katılımı sağlanmış, Rupen Semerciyan’ın
antrenörlüğündeki takıma Türkiye’yi temsil hakkı
verilmişti. Olimpiyatların bitiminde takım dağılıyor,
faaliyetlerin yeniden asgariye inmesiyle Semerciyan da
ABD’e gidiyordu. Büyük bir ihtimalle bir küskünlük
yaşamıştı ki, Rupen ‘den bir daha haber alınamayacaktı.
Onun eksikliği sadece Robert Kolej’inde değil,
potalarda da hissedilmişti. Bu eksikliği adına düzenlenen
“Rupen Semerciyan Dernekleri Basketbol Turnuvası” ile
yeniden yaşatacaklardı.
Yetiştirdiği
önemli
sporcuların
arasında
Galatasaray’ın ve Türk atletizminin büyük yıldızı Naili
Moran ile, ilk Gençlik ve Spor Bakanlarımızdan Kamil
Ocak gibi değerli isimlerde vardı ve Rupen Semerciyan adı
da ölümsüzleşecekti.
BASKETBOL SEVDALISIYDI:
Rupen
Semerciyan
Rupen Semerciyan
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...188
Powered by FlippingBook