RUS VE ERMENI KAYNAKLARI IŞIĞINDA ERMENI SORUNU - I. Ortaya Çıkış Süreci 1678-1914

Yazar : Prof. Dr. Seyit SERTÇELİK

Kategori: Araştırma/İnceleme

: RUS VE ERMENI KAYNAKLARI IŞIĞINDA ERMENI SORUNU - I. Ortaya Çıkış Süreci 1678-1914

: Prof. Dr. Seyit SERTÇELİK

: 978-605-65506-0-7

: Türkçe

: 416

Toplumlar kendi kültürel değerleri ve tarihi geçmişleri ile gelecekleri arasında bağ kurarlar. Gençlerimizin tarihimizi öğrenip, tarihi olaylardan ders almaları sağlam bir gelecek kurulması açısından önemlidir.

Bu bağlamda uluslararası ortamlarda her Türk gencinin sıklıkla karşılaşabileceği konulardan birisi sözde “Ermeni soykırımı” iddialarıdır. Bu iddialara tarihi gerçekler çerçevesinde bilimsel olarak cevap verebilmeleri için yeterli bilgi birikimine sahip olmak gerekmektedir. Bu eserler söz konusu iddialar karşısında savunmasız kalmamanız, gerekli tarihi ve bilimsel cevapları verebilmeniz için Rus arşiv belgeleri ve Ermeni kaynaklar dayanılarak hazırlanan eserler bu konuda aydınlanmamız için değerlidir.emik bir kitaptır.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı