RAHMET PEYGAMBERİ

Yazar : Ebu'l Hasan Ali En-Nedvî

Kategori: Araştırma/İnceleme

: RAHMET PEYGAMBERİ

: Ebu'l Hasan Ali En-Nedvî

: 978-975-355-004-8

: Türkçe

: 462

“Alemlere rahmet olarak gönderildiği” bildirilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in evrensel misyonunu açık bir şekilde dile getirmektedir. Nedvi, ülkemiz okuyucusunun yakından tanıdığı bir ilmi çehredir ve eserini rahat okunma ve kolay anlaşılma esası üzerine bina etmiştir. Bu yazım tekniğine rağmen ilmi doyuruculuğu ve kaynaklarının sağlamlığı, eserin akademik hüviyetinden hiçbir şekilde fedakarlık edilmediğini göstermektedir. İlahi mesajın evrenselliğini vurgular şekilde yeryüzündeki belli başlı din ve devletlerin İslam öncesi yozlaşmış durumlarını tahlil ederek işe başlayan yazar, Hz. Muhammed’in nübüvveti ve İslam’ın hayata geçirilişiyle hangi önemli değişimlerin yaşandığını vurgulayarak “kısas-ı enbiya”ya son nebi mührünü vuran yüce peygamberin hayatı ve mücadelesini anlatmaktadır.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı