İSLAM TARİHİNİ ANLAMA KILAVUZU

Yazar : Seyfettin ERŞAHİN

Kategori: Araştırma/İnceleme

: İSLAM TARİHİNİ ANLAMA KILAVUZU

: Seyfettin ERŞAHİN

: 978-605-7579-08-9

: Türkçe

: 422

Bu eser, İslam tarihini bir döneme hapseden standart bir tarih çalışması değildir. Standart  İslam tarihi kitapları Hz. Muhammed’in (sas.) doğumundan Abbasilerin sonuna kadarki zaman dilimini ele alır. İslam tarihi, dünyanın bilinen ilk tarihinden bu yana devam eden bir tevhid mücadelesidir.
Bu kitapta, Hz. Âdem’den itibaren, son peygamber Hz. Muhammed’in  (sas.) tebliğ etmiş olduğu İslam dinine inanan Müslümanların günümüze kadarki tarihleri kısa ve öz biçimde anlatılmaktadır.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı