Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları - page 8

8
Kur'an-ı Kerimde yer alan;
“Düşman topluluğunu takip etmede gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar
da sizin acı duyduğunuz gibi acı çekiyorlar. Oysa siz Allah’tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri
umuyorsunuz. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Nisa Sûresi/ 104) Ayet’ten de yola
çıkarak üzerimize düşen görev bilinciyle, dinimize yapılan saldırıların farkına vararak, Müslümanlığa karşı
yürütülen bu savaşın önüne geçmeliyiz.
Dijital oyunları kontrol etmeden, takip etmeden satın alarak çocuklarımızı sevindirdiğimizi zannediyoruz.
Oysaki gizli düşmanlığın farkına varmalıyız çünkü hazırlanan dijital oyunlarla kendi neslimizi zehirliyoruz.
İslam ve Müslümanlara karşı verilen savaşta geliştirilen taktikler, silahları takip etmekte ve zamanında
tedbir almakta gecikmemiz, Kur’an’ın emrini ihmal ve imhal etmemiz anlamına gelir. Çünkü Kur'an-ı Kerim,
düşman kavmi takip etmede gevşeklik kabul etmemektedir.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...52
Powered by FlippingBook