Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları - page 4

4
Bu mesajlar neden gizlice, sinsice veriliyor?
Bugüne kadarki edinimlerimiz, kültürümüz, geleneklerimiz, milli ve ahlaki değerlerimiz; saygısızlık,
hakaret boyutuna varan mesajlar açıkça verildiğinde bilinçaltımıza yerleşmesini önleyecektir. Bu yüzden
oyun yapımcıları mesajları; (görüntü, ses vb.) özellikle odaklanılannoktanın tamamen farklı bir boyutunda
fark edilmeyecek şekilde veriyorlar. Gizlice verilen olumsuz mesajlar, çocuklarımızın zihinlerini öyle bir
işgal ediyor ki manevi olarak zehirleyip, bilinçaltını gizlice yönetiyorlar.
Algı operasyonları devam ediyor. Meşrulaştırma süreci işliyor.
BİLGİSAYAR OYUNLARINDA
İSLAMOFOBİ
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...52
Powered by FlippingBook