Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları - page 5

5
İslamofobi
İslamofobi kelime olarak ”İslam Korkusu” anlamına gelirken, Müslümanlara ve İslam dinine önyargı ve
ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. İslamofobi’nin tarihi; Endülüs’ün fethedilmesine kadar inmekte
ve Haçlı Seferleriyle derinleşmektedir. 1991’de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra düşman görülen
Marksizm ve Komünizm işlevini kaybetmiştir. Bunun üzerine yeni bir düşmana yani bir ”ötekiye”
ihtiyaç duyulmuştur. Bu yeni düşman “İslam Ülkeleri”dir.
Zaman içinde; İslamofobi yer yer yoğunlaşmış yer yer durağanlaşmış, son 10 yılda ise daha
popüler hâle gelmiştir.
İslam’ın içini boşaltmak için seferberlik ilan edilmiş, algı yönetimine başlanmıştır. İslam’ı ve
Müslümanları dünya gündeminden düşürmek için bu yönetim sürdürülmektedir. “İslam’a olumsuz
bakışı” insanlığa kazandırmak gaye edinilmiştir. Müslümanlara karşı korku normalleştirilerek karşı
nefreti ve düşmanlığı sıradanlaştırmak için efor sarf edilmektedir. Zamanımızın büyük bir diliminde yer
alan televizyon, sinema, başından ayrılamadığımız bilgisayarlar, tabletler, elimizden düşürmediğimiz akıllı
telefonlar vasıtası ile maalesef olumsuz bilinçaltı mesajlar genç beyinlere servis edilmektedir.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...52
Powered by FlippingBook