Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı

Yazar :

Kategori: Gençlik Araştırmaları Haber Bülteni

: Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı

: Türkçe

: 29

İndir

Bu raporda, dünya üzerinde en çok gençler tarafından kullanıldığı bilinen internet ve sosyal medyanın kavramsal anlamda tanımlanması, günümüzde internetin ve sosyal medyanın istatistiksel veriler ışığında Dünya ülkeleri ve Türkiye’de kullanım oranlarının karşılaştırılması, bu anlamda ülkeler arasında dijital alanlardaki farklılıkların ortaya konulması, Türkiye’nin internet ve başta sosyal medya olmak üzere dijital platformları kullanımı açısından Dünya ülkeleri arasındaki konumunun belirlenmesi ve sosyal medya mecralarının özellikle gençler arasında yaygınlaşmasının altında yatan nedenlerin teorik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı