RUHUN MALZEMELERİ

Yazar : (STOKLARIMIZDA BULUNMAMAKTADIR.)

Kategori: Deneme

: RUHUN MALZEMELERİ

: (STOKLARIMIZDA BULUNMAMAKTADIR.)

: 978-975-355-240-0

: Türkçe

: 352

Türk toplumu, Batı mentalitesine körükörüne hayranlığın başladığı tanzimat’tan sonra köklü değişiklikler yaşamıştır. Öyle ki, bunun sonucu olarak, bilhassa yarı yüzyılı geçkin bir zamandır geçmişle organik bağları koparılmış, insanımızın kendi öz değerleriyle doğrudan doğruya bir iletişim ve ilişki kurması güçleşmiştir. Böylesi kuraklığın yaşandığı bir fetret döneminden sonra Müslümanların sanat, edebiyat ve düşünce alanında ürünler vererek ifade imkanlarını kullanmaya başlamaları 1960 sonrasına rastlar."İslami edebiyatın ne olduğu üzerinde tartışmaların yapıldığı bir dönemde, biz, gene de bir takıma priori kuralların kılavuzluğuna güvenerek yola çıkmanın sakıncalarını tekrarlamakta yarar görüyoruz" diyen Rasim Özdenören, sanat ve edebiyat yazılarından oluşan bu kitabında, söz konusu ettiği tartışma alanına alışılmış şematik kalıpların dışında bir metot güderek son yüzyılda siyasal ve toplumsal açmazların paralelinde yol alan kültürel kopukluğa ve yerli kültüre sayalı bir edebiyat ortamının oluşmasına İslamî bir bakışla eğiliyor...

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı